Kvinnan med Koranen var vändpunkten, säger Katri Melander och Maurits Larenas. Kvinnan med Koranen var vändpunkten, säger Katri Melander och Maurits Larenas. Foto: Glenn Skogström

Boken om Molkom – det perfekta slutet

 20140913

En bok om onödiga nödvändigheter. Det var vad Maurits Larenas och Katri Melander skulle ägna sommaren åt när de skulle hjälpa författaren och konstnären Astrid Göransson med att arbeta fram en bok. De båda såg uppgiften med stor entusiasm. Tillsammans skulle de ta bilder och skriva texter.  
– Det var lite som att säga tack för det här året genom att göra boken, säger Maurits.

Text: Robin Lennartsson

(Om) det onödigas nödvändighet, det är så konstnären Astrid Göransson väljer att kalla sin bok. I samband med invigningen av Molkoms torg kommer hon att ha sitt boksläpp. En bok om onödiga nödvändigheter som ägs av de som bor i Molkom. Boken innehåller texter och bilder på alla de ting som man under den långa arbetsprocessen lyckats få fram med hjälp av dörrknackning.

Det hela började när Maurits och Katri studerade på journalistlinjen, och när de under en lektion kom i kontakt med Astrid som förklarade sin idé. Och de båda blev direkt intresserade. De såg det som det perfekta avslutet på året i Molkom.
– Det blev ju som en liten fin avslutning av året här i Molkom, förklarar Katri.

 Koranen öppnade dörren

Katri och Maurits är väldigt nöjda med boken och är otroligt förväntansfulla inför boksläppet. De räknar även med positiva reaktioner från invånarna här i Molkom eftersom att boken starkt förknippas med de som bor här även om det från början fanns vissa skeptiker.

– Pengar väckte flest frågor, folk kanske tycker att det är lite onödiga pengar, menar Katri som syftar på torget som är sammankopplat med boken.

Till en början gick dock hela arbetsprocessen tungt. De hade det svårt med att knacka dörr fram tills att en kvinna som ägde en liten Koran, skriven på arabiska, öppnade dörren. Det skulle visa sig vara vändningen på en lång rad av motgångar. Den första bilden de fick fram var på just den lilla Koranen som kvinnan visade upp. De är båda eniga om att detta var ett speciellt tillfälle för dem. Händelsen gjorde att de kunde fortsätta arbetet med ny luft under vingarna.
– Jag tror nog att vi hade gått runt och fortsatt knacka dörr med ett mycket sämre självförtroende om vi inte hade fått den där bilden av Koranen, säger Maurits.