Skriv ut sidan

Ingen gatubelysning i Lindfors

 20160220

Den 6 oktober fick Karlstad kommun in ett medborgarförslag om att gatubelysning borde upprättas i Lindfors. Det gällde sträckan från Lindfors samhälle ut till Högåsen. Nu har Karlstad kommun valt att avslå ansökan. Anledningen till detta är för att sträckan är klassad som enskild väg och då utgår inget driftbidrag.

Kommunen har även fått in en ansökan om att gång- och cykelbanan längs Molkomsjön ska få en belyst sträcka. Även det förslaget kommer inte att beviljas med motiveringen att det inte är en primär väg.

Däremot föreslår teknik- och fastighetsnämnden att en enklare belysning kring lekplatsen vid Krakerud bör monteras. Det förslaget kommer att tas med i den belysningsplan som komunen har.